Допрофесійна підготовка (вузькі спеціалізації в 10-му класі)

Програмування ‒ формування теоретичної бази знань учнів з основ програмування (мова С++, структурна та об’єктно-орієнтована складові). Розробка додатків під операційні системи. Розвиток практичних навичок розв’язування задач, які пропонуються на олімпіадах з інформатики різного рівня. Основи веб-програмування (мови Java Script, PHP або мова Python ). Програмування мікроконтролерів (платформа Arduino), основи Інтернету речей.

Інформаційні технології ‒ знайомство з дво- та тривимірною графікою та анімацією; робота в редакторах растрової та векторної графіки; верстка поліграфічної продукції; опанування мови гіпертекстової розмітки (HTML), таблиць каскадних стилів (CSS), основ клієнтського програмування (Java Script); системи управління базами даних MySQL, основ серверного програмування (PHP).

Комп’ютерна інженерія ‒ вивчення арифметичних, логічних, інформаційних та архітектурних основ будови комп’ютерів і комп’ютерних систем, призначення та принципи дії основних модулів комп’ютера, їх взаємозв’язок; вивчення основ мови програмування С/С++ і програмування мікроконтролерів на базі плати Arduino; вивчення основ захисту інформації та кібербезпеки, будови комп’ютерних мереж, операційних систем; вивчення основ технічного креслення та інженерної комп’ютерної графіки, виконання схем і технічних креслеників з використанням прикладних програмних засобів проектування та моделювання, створення 3D-моделей і друк їх на 3D-принтері.

Біохімічні технології ‒ отримання базових теоретичних знань і практичних навичок в області сучасних біотехнологій і хімії. При виконанні практичних робіт з біології учні опанують методи мікроскопічних та мікрохімічних досліджень різних організмів, зокрема приготування фіксованих препаратів та препаратів живих клітин; досліджують ультраструктуру рослинних та тваринних клітин; засвоюють поняття про клітинну інженерію; навчаються культивувати аеробні і анаеробні мікроорганізми в лабораторних умовах.  Девіз уроків хімії: “Навчання – через експеримент”. Уроки хімії спрямовані на розвиток експериментальних умінь, дослідницької проєктної діяльності учнів, формування ключових компетентностей